دوره آموزشی طراحی برنامه عملیاتی واکنش در شرایط اضطراری برای کلان شهرها

دوره آموزشی طراحی برنامه عملیاتی واکنش در شرایط اضطراری برای کلان شهرها

پس از وقوع زلزله بم ، مدیریت بحران در ایران وارد دوره جدیدی گردید و مدیران کلان کشور متوجه اهمیت و جایگاه خاص مدیریت بحران شدند . انتظار از این تغییر نگرش و توجه به موضوع مدیریت بحران این بود که ما در سطح جهانی با توجه به جایگاه خاص خود در تجربه بیش از سی موضوع در بحث بحران های طبیعی به عنوان یک قطب علمی به تولید علم و گسترش این شاخه تازه علمی بپردازیم که متاسفانه نه تنها این امر میسر نشد که در زلزله های بعدی که در کشور روی داد همچون زلزله داهوئیه ، سیلاخورد لرستان ، ورزقان و اخیرا زلزله مورموری تکرار اشتباهات فاحش ما نشان از عدم برنامه ریزی در بحث مستند سازی و اموزشهای ما داشت.

 

بیشترین مشکلات ما پس از روی دادن زلزله های بزرگ در ایران عدم وجود شیوه های مناسب در بحث واکنش در شرایط اضطراری بوده و هست

بحث طراحی برنامه عملیاتی واکنش در شرایط اضطراری برای کلان شهرها که به عنوان یک سر فصل آموزشی در گروه مباحث اموزشی جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران قرار گرفته است تا شاید با تحقیق و اموزش در این زمینه قادر بشویم که در برابر بحرانهای حادث شده بر اثر وقوع حوادثی همچون زلزله به نحو شایسته تری اقدام نموده و عملیات مناسب تری داشته باشیم

مدرس دوره آموزشی طراحی برنامه عملیاتی واکنش در شرایط اضطراری برای کلان شهرها مهندس علیرضا سعیدی موسس موج پیشرو و از مدرسان تایید شده جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران می باشد

برای آشنایی بیشتر با موضوعات پژوهشی و آموزشی جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران به سایت رسمی این جمعیت به آدرس زیر مراجعه نمایید

WWW.EHRSI.COM

 

۵ دی، ۱۳۹۳ |