سیلابهای تاریخی ایران ، سیلاب ۱۰۴۵ هجری قمری قم

سیلابهای تاریخی ایران ، سیلاب ۱۰۴۵ هجری قمری قم

یکی از بزرگترین سیلاب های شهر قم مربوط می شود به تاریخ ۱۰۴۵ هجری قمری

در خصوص سیلاب ۱۰۴۵ هجری قمری قم  در کتاب ” ایران در زمان شاه صفی و شاه عباس دوم” چنین روایت شده است که طوفان و بارش باران در فصل بهار، موجب ایجاد یک سیل عظیم می گردد . این در حالی است که شاهدان روایت می کنند که در طی روز حادثه ، آسمان شهرقم  بدون ابر بوده است .

شاهدان روایت کرده اند که سیل از چهار جهت وارد شهر شده و در مسیر خود کلیه ساختمانهای مسکونی را تخریب نموده است در خصوص  مدت زمان جاری بودن سیل، راویان حادثه ، مدت جاری بودن سیل را یک شبانه روز گزارش نموده اند، که پس از یک شبانه روز با فرو رفتن آبهای جاری و خارج شدن سیل از شهر در مسیر رودخانه اصلی شهر، سیل خاتمه یافته وامکان تردد ایجاد شده است .

از جمله نکات مهم در خصوص سیلاب ۱۰۴۵ هجری قمری قم  ایجاد قحطی پس از روی دادن سیلاب و کشته شدن تعداد کثیری بر اثر این بلای ثانویه بوده است .

دکتر فائزه جنیدی

۷ دی، ۱۳۹۳ |