شناخت عملکرد و مدیریت ریسک شبکه راههای اضطراری

شناخت عملکرد و مدیریت ریسک شبکه راههای اضطراری

پس از وقوع زلزله و مسدود شدن مسیرهای مواصلاتی بر اثر فرو ریختن پلها و دکلهای برق  و دسترسی های داخل شهری توسط آوارهای ساختمانی مدیران بحران با بحران مسیرهای مواصلاتی روبرو می شوند

این موضوع که یک مدیر بحران در برابر چنین بحرانی چگونه می تواند عمل کرده و اولویت های اصلی او در این زمان چیست موضوع کارگاهی با عنوان شناخت عملکرد و مدیریت ریسک شبکه راه های اضطراری است

این کارگاه آموشی یک روزه که در طی شش ساعت برگزار می گردد با موضوعیت بحران مسیرهای مواصلاتی به تبیین شبکه های راههای اضطراری پرداخته و به مدیران یاد می دهد که چگونه اولویتهای خود را برای مدیریت تعیین نموده و چگونه بحران در پیش روی خود را مدیریت نماید

مدرس این دوره مهندس علیرضا سعیدی از مدرسان مدیریت بحران جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران می باشد

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایتهای رسمی جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران سر بزنید

www.ehrsi.com

 

۸ دی، ۱۳۹۳ |