از اسکان اضطراری و موقت چه میدانیم

از اسکان اضطراری و موقت چه میدانیم

در بحث اموزش اسکان اضطراری و موقت بحث اشنایی با چادرها و کانکسها از سرفصلهای اموزشی بسیار مهم میباشد . آلبوم عکسی به همین منظور در بخش گالری عکسها قرار داده ایم با عنوان اسکان اضطراری و موقت که شما را با تنوعی از چادرهای نصب شده در ایران در چند سال اخیر اشنا مینماید .

چادر نصب شده در بم تابستان ۱۳۸۳

بیشتر چادرهای عکس برداری شده در شهر بم و زرند کرمان نصب شده اند و تنوع چادرهای خارجی نیز در این عکسها مشهود است .

۲ اسفند، ۱۳۸۸ |