گزارش روز سوم سفر به منطقه زلزله زده نپال – زلزله نپال

گزارش روز سوم سفر به منطقه زلزله زده نپال – زلزله نپال

گزارش بازدید روز سوم از زلزله نپال – منطقه گورخا

امروز با هدف بازدید از روستاهای اسیب دیده در کانون زمین لرزه به سوی گورخا به راه افتادیم
مسیر ما جاده ای با عرض کم بود که دارای کیفیت بسیار پایین بود
برای رسیدن به گورخا بایستی از جاده اصلی وارد جاده ای فرعی با عرض کمتر می شدیم که در برخی مواقع عرض ان تنها ۳ متر بود و فقط یک ماشین می توانست از ان عبور کند
مرکز فرماندهی un در ابتدای مسیر قرار داشت و کمکهایی دریافتی در انبارهی چادری تخلیه می شد
شهر گورخا اسیب چندانی ندیده بود اما روستاهای اطراف تا ۷۰ درصد هم تخریب داشت
به نظر شدت مرکالی چیزی در حدود ۷ بود
مردم سه روستایی که ما بازدید کردیم هنوز چادری دریافت نکرده بودند تنها روکشهای پلاستیکی ، تحویل چند خانواده شده بود
به گفته چند مسلمان حاضر در منطقه روستاهای مسلمان نشین منطقه متاسفانه بیشتر اسیب دیده اند و کمتر کمک دریافت کرده اند
چند مورد از اسکانهای موقت را که مردم خودشان ساخته بودند را بازدید کردیم و در خصوص نحوه ارتقای کیفیت انها گپ و گفتی داشتیم
نوع و کیفیت ساخت خانه های روستاهای بازدید شده بسیار به خانه های سنتی روستاهای ما خصوصا در منطقه حتکن شبیه بود
مردم این منطقه بسیار مهربان و منطقه امن و ارامش بر قرار بود
بخشی از وقت ما به مصاحبه با مدیران بحران گروه های خارجی گذشت که نحوه عملکردشان را در سطح منطقه برابمان توضیح دادند
امشب در پوخار می مانیم و فردا برای تکمیل کار به باردید روستاهای دیگری خواهیم رفت

 

۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴ | برچسبها: ،