نشست علمی با موضوع مدیریت بحران در سازمان نظام مهندسی استان گیلان – شهر رشت

نشست علمی با موضوع مدیریت بحران در سازمان نظام مهندسی استان گیلان – شهر رشت

با توجه به گذشت یکماه از زلزله نپال و همزمانی با بیست و پنجمین سالگرد زلزله رودبار سازمان نظام مهندسی گیلان با هدف آشنا کردن مهندسان با موضوع مدیریت بحران و نقش و جایگاهی که مهندسان در مدیریت بحران چه در قبل و چه پس از زلزله می توانند بر عهده داشته باشند اقدام به برگزاری یک نشست علمی با موضوعیت مدیریت بحران نمود

در این نشست جناب دکتر زارع و مهندس علیرضا سعیدی با پرداختن به موضوع مدیریت بحران پس از زلزله به جایگاه مهندسان در مهار و منترل بحران ناشی از زلزله با توجه به تجربیات داخلی و خارجی پرداختند و پس از ان جناب دکتر قدرتی با ارائه سخنرانی مبسوطی به موضوع کنترل های نوین لرزه ای و نقش طراحی و اجرا در کاهش خسارات ناشی از زلزله پرداختند تا نشان دهند جایگاه مهندسان می تواند قبل از وقوع حادثه زلزله ، با طراحی های مناسب و استفاده از تکنولوژی های نوین نیز می تواند بسیار برجسته باشد

نشست بیست و پنجمین سالروز زلزله ٣١ خرداد ۶٩ منجیل؛ سازمان نظام مهندسی گیلان، رشت ٢۴-٣-٩۴،
Seminar on the 25th Anniverssary of the Manjil Iran Earthquake of 20 June 1990 ; Mw7.3; in Rasht; 14 June 2015

روز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ نشستی به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد زلزله منجیل در سازمان نظام مهندسی رشت برگزار گردید در این نشست جناب دکتر مهدی زارع ، جناب دکتر غلامرضا قدرتی و مهندس علیرضا سعیدی به ارائه سخنرانی پرداختند

سخنرانی دکتر مهدی زارع
Presentation by Dr Mehdi Zare

سخنرانی مهندس علیرضا سعیدی

Presentation by Eng Alireza Saeedi

۲۵ خرداد، ۱۳۹۴ | برچسبها: ، ، ،