اصلی فراموش شده ؛ توجه به کرامت انسانی

اصلی فراموش شده ؛ توجه به کرامت انسانی

زلزله آذربایجان توزیع تیرچه کرومیت در روستای زنگ آباد

در طی سه ماه گذشته و توزیع کمکهای ارسالی برای آسیب دیدگان از زلزله آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته است آسیب نرسیدن به کرامتهای انسانی بازماندگان است .همواره به عنوان یک اصل مهم در مدیریت بحران گفته ام که باید توجه داشت که در بحث اسکان اضطراری و موقت هر مرحله از مراحل کار باید دارای تعریف مشخص و دستورالعملی باشد که بر اساس تعقل و تفکر تنظیم و مستند شده باشد تنها در اینصورت است که عملکرد ما آسیب های کمتری در پی خواهد داشت

زلزله آذربایجان روستای زنگ آباد

بطور مثال اگر دستورالعملی برای توزیع مصالح ساختمانی طرح گردد که بر اساس آن مصالح مورد نیاز هر واحد بصورت مشخص و مجزا در نزدیکترین محل ساخت واحد فرد آسیب دیده به روشی ایمن تخلیه گردد دیگر شاهد آن نخواهیم بود که زنان و سالخوردگان برای بیرون کشیدن یک تیرچه از لابه لای چندین تن تیرچه کرومیت چنین به سختی و مشقت بیفتند تا شاید که سرپناه کودکان یتیم آنها نیز قبل از ورود زمستان به اتمام برسد.

مهندس علیرضا سعیدی

دبیر جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران

۴ آذر، ۱۳۹۱ | برچسبها: ،