معرفی یک حرکت بنیادی سازمان تامین اجتماعی

معرفی یک حرکت بنیادی سازمان تامین اجتماعی

هفته گذشته برای تدریس در یک دوره آموزشی در استان لرستان ، شهر خرم اباد حضور داشتم . دوره ای اموزشی که بر اساس یک برنامه از پیش تهیه شده جهت ارتقاء سطح مدیریت بحران بیمارستانهای تامین اجتماعی برگزار می گردید
سازمان تامین اجتماعی در جهت ارتقاء سطح بیمارستانهای خود در زمینه مدیریت بحران برنامه ای جامع را تدارک دیده است که بخشی از آن با هدف ارتقاء سطح توانمندی سازه ای و غیر سازه ای ساختمانهای بیمارستانی و بخشی با هدف ارتقاء سطح دانش مدیران ارشد و ریاستهای بیمارستانها برنامه ریزی شده است
نکته حائز اهمیت ارزیابی نخستین بیمارستانها و امتیاز دادن به توانمندیهای آنها بر اساس یک الگوریتم تخصصی است که توسط مهندس اسکندری و مهندس امجدی برای بیمارستانهای تابعه تامین اجتماعی بر اساس یک سیستم جهانی موجود که در حال حاضر در منطقه امریکای مرکزی که در کشورهایی همچون مکزیک ، کوبا و … مورد استفاده قرار گرفته است بومی سازی و اجرا شده است.

در این میان حمایت مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی در اجرایی شدن برنامه های تخصصی ارتقاء مدیریت بحران، بسیار قابل توجه و قابل ستایش است در چنین زمانی که کارها اغلب شعاری است اینکه در کشورمان مدیران ارشد یکی از مهمترین مراکز درمانی ، چنین مصمم در پی آماده شدن بیمارستانهای خود برای وقوع حوادث هستید بسیار با اهمیت و نادر است
امید که این حرکت بتواند الگویی برای سایر مدیران ارشد کشور برای ارتقاء سطح توانمندیهای سازمانهای تحت ریاست انها مورد استفاده قرار بگیرد

۱۸ مرداد، ۱۳۹۴ |