زلزله دیشب تهران – زلزله جواد آباد ورامین – آخرین زلزله تهران

زلزله دیشب تهران – زلزله جواد آباد ورامین – آخرین زلزله تهران

دیشب وقوع چند زمین لرزه در منطقه جواد آباد ورامین موجب گردید که سطح اماده باش نیروهای عملیاتی مدیریت بحران به نارنجی ارتقاء پیدا کند. وقوع زلزله هایی که ناشی از گسلهای فرعی بوده و امکان تحریک گسلهای اصلی را دارا باشند همواره مورد توجه زلزله شناسان و مدیران بحران بوده است

در خصوص زلزله جواد آباد ورامین ؛ جناب دکتر زارع زلزله شناس مطرح ایران فرمودند

لزله ٢٢-۵-٩۴؛ ساعت ٢٣:١٢ در نزدیکی تهران : با بزرگای ۴.١ بر اساس گزارش موسسه ژئوفیزیک در جوادآباد ورامین رخ داده (و اگر کانون در همین محل واقع بوده باشد به احتمال زیاد به گسل پیشوا ورامین مربوط است). البته این زلزله در حد بزرگایی که رخ داده زلزله ای کوچک است.
مرکز زلزله شناسی اروپا مدیترانه فرانسه کانون همین زلزله را در شمال غرب تهران (شمال کرج) گزارش کرده است. در حال بررسی هستیم که چرا چنین اختلافی بین گزارش آنها و موسسه ژئوفیزیک تهران وجود دارد؟ با داده های شتابنگاری و سایر شبکه های لرزه نگاری نیز در حال بررسی هستیم.

قبلا در خصوص لرزه خیزی منطق ورامین مقاله ای از دکتر زارع و همکاران ایشان ارائه شده است که لینک دریافت پی دی اف آن در ادامه ارائه می گردد

مقاله لرزه خیزی گسل قرچک و پیشوا در جنوب شرق تهران (اسماعیلی، الماسیان، زارع، .علیپور، علیزاده.-۲۰۱۴

Geophysical and geological study on the West Qarchak fault and its implications in seismic hazard, Tehran, Northern Iran

Episodes, Journal, June 2014, acces to full text
دسترسی به اصل مقاله- کامل- فایل پی دی اف-

http://www.episodes.org/index.php/epi/article/view/57383/44764

دکتر مهدی زارع زلزله شناس ایرانی امروز در منطقه زلزله زده ورامین در حال بازدید از گسل

 

با آغاز اولین روز پس از حادثه زلزله جواد آباد ورامین ، در حال حاضر سطح آمادگی اعلام شده در سطح منطقه نارنجی است

مناسب است که ساکنین منطقه حداقل امشب در نقاط امن خانه استراحت نموده و در صورتی که منازل نا ایمنی دارند امشب در خارج از منازل خود به سر ببرند

۲۳ مرداد، ۱۳۹۴ | برچسبها: ،