پیشگویی وقوع زلزله تهران دروغ است

پیشگویی وقوع زلزله تهران دروغ است

بنام خدا
در خصوص شایعه زلزله امشب تهران ۱۳۹۴/۶/۱۰ و ارتباط آن به توفان امشب به اطلاع هموطنان عزیز تهرانی میرسانم ، که احتمال وقوع زلزله تهران همیشه وجود داشته و خواهد داشت و این امر که برای آن ساعت و زمان مشخصی تعیین شود تا امروز ممکن نبوده است و وقوع زلزله تا کنون به این شیوه قابل پیش بینی نبوده است لذا شایعاتی از این دست که امشب زلزله ای بوقوع خواهد پیوست امری خلاف واقع و دروغ است
لذا از شما عزیزان هموطن خواهش میکنم به هیچ عنوان در انتشار این شایعات همکاری نفرمایید تا مبادا این امر موجب اضطراب هموطنانمان و زحمت بی جهت برای خانواده ها گردد
دبیر جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران
مهندس علیرضا سعیدی

۹ شهریور، ۱۳۹۴ |