کارگاه آموزشی تحلیل روند مدیریت بحران در سیلابهای شهری – مدرس مهندس علیرضا سعیدی

کارگاه آموزشی تحلیل روند مدیریت بحران در سیلابهای شهری – مدرس مهندس علیرضا سعیدی

همایش مدیریت و مهندسی سیلابهای شهری وزارت نیرو
۲۲ و ۲۳ مهر ۱۳۹۴
کارگاه آموزشی تحلیل روند مدیریت بحران در سیلابهای شهری با موضوع بحث سیلاب روستای توچال پاکدشت ورامین جهت مدیران بحران سازمان آب و فاضلاب کشور در این همایش توسط مهندس علیرضا سعیدی

برگزار گردید

۱ آبان، ۱۳۹۴ | برچسبها: