سی وپنجمین نشست علمی در حسینیه ارشاد ۲۳ مهر ۱۳۹۴ با موضوع روز جهانی سوانح طبیعی

سی وپنجمین نشست علمی در حسینیه ارشاد ۲۳ مهر ۱۳۹۴  با موضوع روز جهانی سوانح طبیعی

به مناسبت روز جهانی سوانح طبیعی سخنرانی هایی در حسینیه ارشاد برگزار گردید یکی از این سخنرانی ها سخنرانی مهندس علیرضا سعیدی با موضوع گزارش سیل اخیر در جنوب شرق تهران تهران بود

از دیگر سخنران های این نشست

جناب دکتر مهدی زارع

جناب دکتر فاتح

جناب دکتر اویس ترابی

بودند که در زمینه تغییر اقلیم ؛ خشکسالی و سیل های تهران به ایران سخنرانی پرداختند

۱ آبان، ۱۳۹۴ |