درسهایی از مدیریت جمعیت های انبوه در اربعین ۹۴ – گام اول استفاده از توانمندیهای غیر دولتی

درسهایی از مدیریت جمعیت های انبوه در اربعین ۹۴ – گام اول استفاده از توانمندیهای غیر دولتی

کمک گرفتن دولت عراق از تواتمندیهای مردمی

مدیریت اسکان و غذا با بهره گرفتن از توانمندیهای غیر دولتی در مدیریت بحران

در طی دوازده روز مطابق امار سازمان حمل و نقل کشور عراق بیش از ۲۶ میلیون نفر  زائر  وارد کربلا شدند . این جمعیت انبوه برای رسیدن به کربلا حداقل ۸۰ کیلومتر مسیر نجف تا کربلا را پیاده طی می کنند و حداقل زمان برای هر  زائر از بدو حرکت تا رسیدن به کربلا به صورت پیاده حداقل چهار روز است

تامین سه وعده غذای گرم برای چنین جمعیت انبوهی چیزی بالغ بر  ۷۸ میلیون وعده غذا در هر روز است که هیچ دولتی قادر به تامین آن نبوده و قطعا این کار عظیم انجام نمی شد جز اینکه دولت عراق از توانمندیهای غیر دولتی خود در قالب موکب ها ( حسینیه های عراقی ) و میزبانی خانواده های عراقی بهره میگرفت
در طول مسیر موکبهای داوطلب با برپایی چادرهایی برای اسکان زوار و توزیع غذاهای گرم بار سنگین و عظیم ۷۸ میلیون وعده غذای گرم را عهده گرفته و با تقسیم کار در مسیری ۱۰۰ کیلومتری، آن را قابل اجرا نمود
این شیوه عملکرد دولت عراق می تواند برای ما در حوادث عظیم الگوی خوبی باشد به شرط انکه بتوانیم با فرهنگ سازی آن را به عنوان یک الگوی قابل اجرا در میان تکایا و حسینیه های خود نهادینه کرده و با اموزش و ارائه دستورالعملهای اجرایی برای زمان بحران از  این پتانسیل عالی کشورمان بهره بگیریم

مهندس علیرضا سعیدی – مدرس و نظریه پرداز مدیریت بحران

۱۸ آذر، ۱۳۹۴ |