درسهایی از مدیریت جمعیت های انبوه – اربعین ۹۴ – نقش مذهب در مدیریت بحران

درسهایی از مدیریت جمعیت های انبوه – اربعین ۹۴ – نقش مذهب در مدیریت بحران

به راحتی می توان نقش مذهب را در مدیریت ۲۵ میلیون نفر زائر که در طی زمانی محدود ( دوازده روز ) مسیرهایی را به سمت یک شهر طی می کنند و حداقل یک شب در شهر هدف ( کربلا ) شب مانی دارند و باز می گردند مشاهده کرد
از بحث تامین مواد غذایی و آب بهداشتی و آشامیدنی و محل استراحت گرفته تا مدیریت تنشهای ناشی از خستگی و هزاران مشکل غیر قابل پیش بینی را می توان در این مدیریت متاثر از مذهب دانست
اکنون باید دید که چگونه می توان از این نقش و جایگاه استفاده بهینه برد ، بطور مثال اگر مراجع تقلید دینی در خصوص شیوه تامین و کیفیت و مباحث بهداشتی در اربعین بعدی ورود کنند و تاکید بر رعایت مباحث بهداشتی جزو اصول اولیه میزبانی تعریف گردد بطور قطع میزان الودگی و بیماری های ناشی از عدم رعایت بهداشت کاهش بسیار محسوسی خواهند داشت
این بر عهده مدیران بحران است تا با تهیه استعلام های مناسب از مراجع تقلید در بحث کنترل مشکلات با بهره گرفتن از نقش مذهب ورود کنند و در طی یکسال آینده آن را به فرهنگ اربعین تبدیل نمایند

علیرضا سعیدی – مدرس و نظریه پرداز مدیریت بحران

۲۶ آذر، ۱۳۹۴ | برچسبها: