اولین مانور دورمیزی سیلاب های شهری در شهر تهران برگزار شد

اولین مانور دورمیزی سیلاب های شهری در شهر تهران برگزار شد

به لطف خدا اولین مانور سیل شهر تهران با همراهی ۱۴ سازمان و شرکت عضو کارگروه سیلاب و شریانهای حیاتی تهران و با رهبری و هدایت شرکت ابفای تهران در طی ۵ هفته و با هدایت تیم علمی به رهبری دکتر مجید جدی در تهران برگزار گردید

در این مانور دور میزی اساتید معتبری همچون آقایان دکتر جدی ، دکتر ترابی، دکتر امیدوار ، دکتر رمضانی و بنده علیرضا سعیدی تیم علمی این مانور را تشکیل می دادند

مسئولیت مدیریت اجرایی این مانور بر عهده مدیریتی این مانور، اقایان مهندس پرورش، مهندس مظفری ، مهندس احمد نسب قرار داشت که اقایان مهندسین امیرحسین افسردیر ، نظری ، فروتن ، انجرانی و علیرضا افسردیر ایشان را در اجرای همراهی می نمودند

 

۱۰ خرداد، ۱۳۹۵ |