فراخوان مقاله هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران

فراخوان مقاله هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران

هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران، ۲۶ تا ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در شهر تهران برگزار می شود.
از تمامی صاحب نظران، مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال چکیده مقالات تا ۲۷ دی و همچنین جهت ارائه مقالات کامل خود در هشتمین دوره کنفرانس حداکثر تا ۱۱ بهمن توجه به محورهای اصلی کنفرانس اقدام نمایند.

محور هـا ی هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران, ۲۷-۲۶بهمن سال جاری – تهران
WWW.INDM.IR
– فرصت ها در چار چوب سندایی برای کاهش ریسک بحران SFDRR و قرارداد بین المللی اقلیم در کنفرانس کشورهای عضو(COP21) و پیاده سازی آنها در سطح ملی و محلی
– قرارداد بین المللی اقلیم (COP21) و نکات بارز آن در خصوص مدیریت تغییرات اقلیم
– پیوند وارتباط اهداف توسعه پایدار ( SDPs ) با مدیریت ریسک بحران
– مخاطرات طبیعی و بحران های انسان ساز: زلزله، سیل، آتش سوزی، موج گرم و سرد، CBRN ، مخاطرات طبیعی و تکنولوژیکی ( NATEC ) ، مخاطرات تلفیقی ، تجزیه و تحلیل داده ها و مدل سازی، سنجش از دور، GIS و استفاده از پهباد ها برای پاسخ به بحران .
– نتایج بحران های طبیعی و انسان ساز در ابعاد خسارات ساختاری، زیست محیطی، مالی و اقتصادی، سامانه های تخمین و فرآوری خسارات در زمان واقعی و مدل سازی آن، شریان های حیاتی و تبعات آبشاری
– مخاطرات طبیعی و برآورد آسیب پذیری ، ابعاد اجتماعی بحران ، برداشت و درک ریسک و ارتباطات ، ارزیابی ریسک ، نقشه مخاطرات و ریسک
– مدیریت ریسک بحران برای مخاطرات طبیعی، استراتژی حفاظت طولانی مدت و اقدامات پیشگیری و کاهش ، اقدامات ساختاری و غیر ساختاری و ابزار، مقاوم سازی و نگهداری از زیرساخت های حیاتی ، آموزش عمومی، تمرینات اضطراری و برگزاری مانور، کمپین شهر های پایدار و تاب آور
(MCR- Campaign).
– نقش هشدار پیش هنگام ، پیش بینی، برنامه ریزی اقتضایی، مدیریت شرایط اضطرار ، تخلیه ، بازسازی و ساخت بهتر از قبل با رویکرد چارجوب سندایی برای کاهش حطر پذیری بحران SFDRR 2015-2030
– سیستم های پشتیبان تصمیم گیری ، فرآیندهای تصمیم ساز ، حاکمیت ریسک ، ابزار تصمیم ساز، بیمه های اتکایی فعال و بیمه برای افراد کم درآمد
– پیشگیری و کاهش تبعات خشکسالی و سیل در حوزه کشاورزی
– تعیین کاراکتر و نوع رفتار و اندازه گیری خشکسالی ها و سیل

۱۵ دی، ۱۳۹۵ |