مهندس علیرضا سعیدی نظریه پرداز، ارائه دهنده نظریه تعادل و نظریه جزایر شناور در مدیریت بحران

مهندس علیرضا سعیدی نظریه پرداز، ارائه دهنده نظریه تعادل و نظریه جزایر شناور در مدیریت بحران

معرفی مهندس علیرضا سعیدی در سایت رسمی مرجع دانش ( سیویلیکا )

مهندس علیرضا سعیدی، نظریه پرداز در مدیریت بحران و دارای دو نظریه تعادل و جزایر شناور در مدیریت بحران

1q

۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۶ | برچسبها: ، ،