تیم امداد و نجات نیروگاه شهید رجایی قزوین نخستین تیم امداد و نجات نیروگاهی

تیم امداد و نجات نیروگاه شهید رجایی قزوین نخستین تیم امداد و نجات نیروگاهی

با استعانت از پرودگار عالم ، از دو ماه قبل با هدف ایجاد نخستین تیم امداد و نجات تخصصی در زمینه حوادث نیروگاهی ، اموزش تیم امداد و نجات نیروگاه شهید رجایی قزوین توسط تیم آموزشی موج پیشرو اغاز گردید

این تیم با طی نمودن دوره های مقدماتی در زمینه اوار برداری ، جستجو، نجات ، اوار برداری ، اسکان اضطراری و اسکان موقت خود را برای تبدیل شدن به یک تیم تخصصی برای حوادث ناشی از زلزله در حوزه فعالیت تخصصی خود آغاز نموده و ان شا الله در طی سال اینده به این جایگاه تخصصی خواهد رسید

جا دارد از مدیر عامل و مدیران ارشد این نیروگاه تقدیر و تشکر لازم را داشته باشیم که بابی را برای ورود تیم های تخصصی نجات در صنایع را باز نمودند

۲۷ بهمن، ۱۳۹۶ | برچسبها: