تیم واکنش سریع ابفای مشهد ، نخستین تیم واکنش سریع ابفای کشور

تیم واکنش سریع ابفای مشهد ، نخستین تیم واکنش سریع ابفای کشور

با توجه به مشخص شدن جایگاه ویژه ابفا در صحنه فرماندهی و مدیریت بحران در چند زلزله اخیر خصوصا زلزله کرمانشاه ( سرپل ذهاب ) با هدایت جناب مهندس کرکانی مدیریت بحران ابفای کشور ، برنامه ریزی برای اموزش و تجهیز و برنامه ریزی برای ایجاد یک تیم واکنش سریع به عنوان الگویی برای ایجاد تیمهای مشابه در سطح کشور در دستور کار ابفای مشهد قرار گرفت ، انتخاب ابفای مشهد برای ایجاد نخستین تیم واکنش سریع را می توان در نتیجه بسیار خوب توانمندی مدیران و پرسنل این سازمان در امتحان زلزله سر پل ذهاب و نیز حضور پر رنگ این سازمان در ساخت و راه اندازی دو تصفیه خانه و کارخانه بسته بندی اب در شهر های سامرای عراق و نجف اشرف جستجو نمود

به لطف خدا ، اموزش این تیم توسط پژوهشگران موج پیشرو از بهار سال ۱۳۹۷ اغاز شده و امید است که این تیم تا پایان تابستان ۱۳۹۷ بتواند جهت عملیات امادگی های لازم را بدست بیاورد

پژوهشگران موج پیشرو

۲۸ اردیبهشت، ۱۳۹۷ | برچسبها: ،