دوره های زندگی در شرایط سخت تیمهای تخصصی واکنش سریع ( ابفای مشهد)

دوره های زندگی در شرایط سخت تیمهای تخصصی واکنش سریع ( ابفای مشهد)

در طی ماه گذشته دو دوره آموزشی زندگی در شرایط سخت ویژه نیروهای تخصصی واکنش سزیع برای تیم واکنش سریع ابفای مشهد در منطقه سد طرق با حضور شبکه های خبری و مدیر کل محترم بحران استان  جناب مهندس شایان فر و مدیر عامل محترم ابفای مشهد جناب مهندس طباطبایی در طی سه روز و دو شب برگزار گردید، هدف از این دوره اموزشی توانمند سازی نیروهای عملیاتی جهت کار در شرایط سخت منطقه بود لذا تیمها تمامی اموزشهای عملی دیده شده را از اسکان اضطراری ، موقت ، حمل مجروح ، نقطه یابی با کم جی پی است ، کار در زیر باران ، کم خوابی ، و …. را در تمامی ساعات شبانه روز تمرین نمودند

از جمله این تمرینها انجام تمامی مهارتهای اموزش داده شد در تاریکی مطلق بود ، این موضوع به نیروها ایم اعتماد به نفس را می دهد که حتی در تاریکی مطلق هم توان کار را در مناطق اسیب دیده از زلزله داشته باشند

۲۳ مرداد، ۱۳۹۷ | برچسبها: ، ،